Friday , 18 October 2019 / جمعه , ۲۶ مهر ۱۳۹۸

منطقه ویژه اقتصادی

منطقه ویِژه اقتصادی رامشار

باهدف توسعه و با تاکید براستفاده از ظرفیتهای منطقه ،در سال۱۳۷۹ مطالعات امکان سنجی و مکانیابی منطقه ویژه اقتصادی سیستان مورد توجه قرار گرفت تا اینکه نهایتا قانون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی رامشار در سال۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هیات وزیران نیز در سال۱۳۹۰ محدوده این منطقه را در دو محوطه جداگانه (۱۰۰۰هکتار در اراضی شهر جدید ... بیشتر بخوانید »

Secured By miniOrange