Monday , 21 January 2019 / دوشنبه , ۱ بهمن ۱۳۹۷

آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم)

شرکت عمران شهر جدید رامشار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد براساس مجوز شماره ۹۴۰۰۴۶ کمیسیون ماده ۲ اداره کل امور اقتصاد و دارائی استان سیستان وبلوچستان، سه دستگاه خودروی سواری و وانت مازاد خود را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تحویل فرم درخواست شرکت در مزایده از تاریخ ۹۴/۱۲/۰۲ تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۱، همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر مرکزی شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ جاده زابل- زاهدان شهر جدید رامشار و یا شهرستان زابل- تقاطع خیابان امام خمینی و مطهری- جنب فروشگاه ۱۵ خرداد مراجعه و یا با شماره تلفن های ۴-۰۵۴۳۲۶۳۴۴۵۰ (واحد حقوقی و املاک شرکت عمران شهر جدید رامشار) تماس حاصل فرمایند.

تبصره – سپرده شرکت در مزایده برای هر خودرو مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ (چهار میلیون ریال) می باشد که می بایست به حساب سپرده شماره ۸۸۷۷۴۳۶۹۲۶۰۴۳ نزد بانک مسکن واریز و یا درقالب ضمانت نامه معتبر بانکی با موضوع شرکت درمزایده ارائه گردد.

تبصره ۲ – زمان بازدید از خودروها در تاریخ ۱۲ لغایت ۱۶ اسفند ماه در ساعات اداری اعلام می گردد.

ضمناً زمان بازگشائی پاکات پیشنهادات در ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ اعلام می گردد.

2

print
Secured By miniOrange