Monday , 21 January 2019 / دوشنبه , ۱ بهمن ۱۳۹۷

نشست مدیرعامل شهر جدید رامشار با مدیر پایگاه شهرسوخته

در این نشست مشکل آب شهر سوخته مطرح گردید و حل این مسأله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

????

????

????

????

 

print
Secured By miniOrange