Thursday , 22 March 2018 / پنج شنبه , ۲ فروردین ۱۳۹۷

حضور شرکت سورنا در شهر جدید رامشار جهت پیگیری انعقاد قرارداد واگذاری زمین نیروگاه بادی

در مورخ ۲۵ تیر شرکت سورنا جهت پیگیری انعقاد قرارداد واگذاری زمین نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی وارد شهر جدید رامشار شدند.

این هیأت ضمن بازدید مجموعه در زمینه مذکور ، با مسئولین شهر جدید نشستی برقرار نمودند.

۲۰۱۷۰۷۱۶_۱۱۴۷۵۷     ۲۰۱۷۰۷۱۶_۱۱۴۷۵۸  

 

Secured By miniOrange