Sunday , 17 February 2019 / یکشنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه شهید آسوده رامشار


مراسم آغاز سال تحصیلی جدید ، با حضور مسئولین شهر جدید رامشار در مدرسه شهید آسوده رامشار برگزار گردید. 

۲۰۱۷۰۹۲۳_۰۷۴۸۲۸

۲۰۱۷۰۹۲۳_۰۷۴۷۵۱ 20170923_074701 ۲۰۱۷۰۹۲۳_۰۷۵۱۳۴ ۲۰۱۷۰۹۲۳_۰۷۵۲۳۸ ۲۰۱۷۰۹۲۳_۰۷۴۹۱۵۲۰۱۷۰۹۲۳_۰۷۵۲۴۹

 

print
Secured By miniOrange