Sunday , 17 February 2019 / یکشنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهرهای جدید

بازدید معاون پارلمانی رئیس جمهور از غرفه شهرهای جدید در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهرهای جدید (KishINVEX 2017)

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۰_۲۱-۴۲-۳۸

 

print
Secured By miniOrange