Sunday , 21 October 2018 / یکشنبه , ۲۹ مهر ۱۳۹۷

نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهرهای جدید

بازدید معاون پارلمانی رئیس جمهور از غرفه شهرهای جدید در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهرهای جدید (KishINVEX 2017)

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۰_۲۱-۴۲-۳۸

 

print
Secured By miniOrange