Thursday , 19 July 2018 / پنج شنبه , ۲۸ تیر ۱۳۹۷

نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهرهای جدید

بازدید معاون پارلمانی رئیس جمهور از غرفه شهرهای جدید در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهرهای جدید (KishINVEX 2017)

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۰_۲۱-۴۲-۳۸

 

print
Secured By miniOrange