Friday , 20 April 2018 / جمعه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهرهای جدید

بازدید معاون پارلمانی رئیس جمهور از غرفه شهرهای جدید در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهرهای جدید (KishINVEX 2017)

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۰_۲۱-۴۲-۳۸

 

print
Secured By miniOrange