Friday , 19 January 2018 / جمعه , ۲۹ دی ۱۳۹۶

نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهرهای جدید

بازدید معاون پارلمانی رئیس جمهور از غرفه شهرهای جدید در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهرهای جدید (KishINVEX 2017)

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۰_۲۱-۴۲-۳۸

 

Secured By miniOrange