Thursday , 22 March 2018 / پنج شنبه , ۲ فروردین ۱۳۹۷

بازدید آقای مهندس طاهرخانی معاون وزیر از غرفه شهرهای جدید در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش ۲۰۱۷

 photo_2017-11-02_07-51-47

Secured By miniOrange