Monday , 21 January 2019 / دوشنبه , ۱ بهمن ۱۳۹۷

بازدید آقای مهندس طاهرخانی معاون وزیر از غرفه شهرهای جدید در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش ۲۰۱۷

 photo_2017-11-02_07-51-47

print
Secured By miniOrange