Sunday , 17 June 2018 / یکشنبه , ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

بازدید آقای مهندس طاهرخانی معاون وزیر از غرفه شهرهای جدید در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش ۲۰۱۷

 photo_2017-11-02_07-51-47

print
Secured By miniOrange