Sunday , 21 October 2018 / یکشنبه , ۲۹ مهر ۱۳۹۷

بازدید مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به همراه سرمایه گذار از شهر جدید تیس

 مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید رامشار و تیس به همراه متقاضی سرمایه گذاری از اراضی شهر جدید تیس در مورخ 96/09/12 بازدید به عمل آوردند. در این بازدید مدیرعامل شرکت پتانسیل های سرمایه گذاری شهر جدید تیس را به طور کامل تشریح نمودند.

photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۵_۱۱-۳۵-۰۴ photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۵_۱۱-۳۵-۱۱

print
Secured By miniOrange