Saturday , 17 March 2018 / شنبه , ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

اجرایی شدن احداث نیروگاه ۵۰ مگاواتی هلدینگ چالیک ترکیه (انرژی سبز هامرز) در شهر جدید رامشار با نصب دکل بادسنجی ۸۰ متری

شرکت سبز هامرز از کشور ترکیه دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی برای احداث یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی و یک نیروگاه ۵۰ مگاواتی بادی در شهر جدید رامشار است.

445311040_26658

438812285_118416

Secured By miniOrange