Tuesday , 22 May 2018 / سه شنبه , ۱ خرداد ۱۳۹۷

نواخته شدن زنگ انقلاب در مدرسه شهر جدید رامشار

 مراسم زنگ انقلاب در مدرسه شهید آسوده شهر جدید رامشار نواخته شد.

DSCN3342DSCN3319DSCN3316DSCN3334DSCN3306DSCN3360

print
Secured By miniOrange