Monday , 21 January 2019 / دوشنبه , ۱ بهمن ۱۳۹۷

تقدیر از همکاران ایثارگر و بسیجی شهر جدید رامشار

به شکرانه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از جمعی همکاران ایثارگر و بسیجی شهر جدید رامشار تقدیر شد.

۲۰۱۸۰۲۱۸_۰۹۴۷۵۸۲۰۱۸۰۲۱۷_۱۰۵۴۳۰ ۲۰۱۸۰۲۱۷_۱۰۵۵۱۹ ۲۰۱۸۰۲۱۷_۱۰۵۶۲۳

 

print
Secured By miniOrange