Friday , 18 October 2019 / جمعه , ۲۶ مهر ۱۳۹۸

نشست شهر جدید – شهر هوشمند

photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۴_۱۲-۲۱-۵۹

🔴در نشست شهر جدید-شهر هوشمند 🇮🇷🇰🇷
🔻موضوع هایی با عناوین:
🔸روند برنامه ریزی و توسعه شهرهای جدید هوشمند کره جنوبی
🔹نقش شهرهای جدید کره جنوبی در برنامه آمایش سرزمین کره جنوبی
🔸تجربه شهرهای جدید در ایران
🔹سیاست شهرهای جدید و چشم انداز آینده
🔸انتقال تجارب شرکت زمین و مسکن کره جنوبی برای توسعه پایدار شهرهای جدید ایران
🔹روش های تامین مالی احداث شهرهای جدید کره جنوبی
🔸نحوه برنامه ریزی و مدیریت شهرهای جدید کره جنوبی…
مطرح خواهد شد
تهران ۲۱ و ۲۲ فروردین۱۳۹۷

 

photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۴_۱۲-۲۱-۵۷

🔴در نشست تخصصی تجربه انتقال پایتخت اداری در کشور کره جنوبی مطرح خواهد شد:
🔸تجربه انتقال پایتخت اداری کره جنوبی نمونه موردی شهر جدید سجونگ🇰🇷توسط Dr.Jae Bin Limاز انستیتوال اچ
🔹جمع بندی موضوع🇮🇷 توسط دکتر اسفندیار زبردست عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
تهران-دانشکده هنرهای زیبا-تالار شهید آوینی دانشگاه تهران
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

 

print

یک نظر

  1. بسیار عالی

Secured By miniOrange