Monday , 20 May 2019 / دوشنبه , ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاری راهپیمایی روز ۱۳ آبان

راهپیمایی روز مبارزه با استکبار جهانی همزمان با ۱۳ آبان، در شهرستان هامون برگزار شد.    

۲۰۱۸۱۱۰۴_۱۰۱۶۳۰ ۲۰۱۸۱۱۰۴_۱۰۱۳۰۸

print
Secured By miniOrange