Thursday , 18 July 2019 / پنج شنبه , ۲۷ تیر ۱۳۹۸

برگزاری راهپیمایی روز ۱۳ آبان

راهپیمایی روز مبارزه با استکبار جهانی همزمان با ۱۳ آبان، در شهرستان هامون برگزار شد.    

۲۰۱۸۱۱۰۴_۱۰۱۶۳۰ ۲۰۱۸۱۱۰۴_۱۰۱۳۰۸

print
Secured By miniOrange