Thursday , 21 November 2019 / پنج شنبه , ۳۰ آبان ۱۳۹۸

تأیید طرح تفصیلی شهر جدید تیس در کمیته فنی کمیسیون ماده ۵

سومین جلسه کمیته فنی طرح تفصیلی ٩٠٠ هکتار از اراضی شهر جدید تیس با حضور نمایندگان کمیته مذکور ، مشاور طرح و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید رامشار و تیس در تاریخ ١٣٩٨/٠۴/٠٢ در محل اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان (ایرانشهر) برگزار گردید. در این جلسه پس از ارائه طرح تفصیلی شهر جدید تیس توسط مشاور طرح در حضور نمایندگان کمیته فنی، نمایندگان دستگاه های مربوطه نیز نظرات خود را در مورد طرح مذکور ارائه نمودند و در نهایت طرح تفصیلی ٩٠٠ هکتار از اراضی شهر جدید تیس مورد تایید کمیته فنی قرار گرفت.

IMG-20190625-WA0001IMG-20190625-WA0000

print
Secured By miniOrange