Friday , 18 October 2019 / جمعه , ۲۶ مهر ۱۳۹۸

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی و عهد نامه ی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

هدف ما ایجاد شهرهایی جدید با شهرسازی متعالی است و امید تحقق این هدف باعث انگیزه ی فعالیت بیشتر ماست .مردم ما بهترین می باشند، پس شایستگی آن را دارند ، که بهترین رفتار محترمانه را با ایشان  داشته باشیم.پاسداشت عزت نفس افراد جامعه ،فارغ از داشتن ثروت ،شهرت ، مقام و غیره ،از حقوق مسلم دینی و مدنی آنان است ; چرا که تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آحاد مراجعان با تاسی از تعالیم آسمانی و تحقق آن ضرورتی اجتناب ناپذیر در مسیر اهداف عالیه و مقرر شرکت بوده و براساس اصل مشارکت ،تمامی کارکنان شرکت را در این مهم ،سهیم و مسئول می دانیم .از این رو ،با یاد و ایمان به اراده خالق هستی و در جهت حفظ کرامت انسانی مراجعان و مصالح کشور ،خود را همواره پایبند به رعایت اصول ذیل می دانیم :

• تلاش ما برپایه ی تدبیر ،برخورد مناسب ،خوشرویی و گشاده رویی ،انتقاد پذیری و افزایش رضایت مراجعان استوار است و از اینرو ضمن رعایت اصل مردم سالاری ،شنونده ای صبور خواهیم بود .

• در نهایت ادب ،تواضع و دقت و با حفظ آرامش محیط کاری ،وظایف محوله را به انجام می رسانیم

•خود را مسئوول ارایه ی اطلاعات صحیح و مناسب به خواسته های منطقی ارباب رجوع و متعهد نسبت به اقداماتمان می دانیم.

•ظاهر آراسته موجب افزایش عزت نفس و احترام و نشاط در همکاران و مراجعان می شود و از این جهت برای ما اهمیت ویژه ای دارد.

• ما براین باوریم که مشتریان (ارباب رجوع ،پیمانکاران ،شهروندان شهرهای جدید و…. )،سرمایه های واقعی سازمان بوده ، شخصیت و جایگاه ایشان در فرآیند ارتباطات متقابل باید محفوظ بماند.

• برای وقت گرانبهای خود و مراجعان ارزش قایلیم ; بنابراین ، ضمن ضروری دانستن انجام صحیح امور ارباب رجوع در کوتاهترین زمان ممکن ،با بهره گیری از فنون پاسخگویی غیر حضوری و …..کوشش خواهیم نمود ،از تاخیر در امور و اتلاف وقت ایشان بپرهیزیم

• مسئوولیت پذیری و فرهنگ پاسخگویی به ارباب رجوع در چارچوب قوانین و مقررات را وظیفه ی خود می دانیم.

• رعایت عدالت و انصاف در ارایه ی خدمات در ارایه ی خدمات به مراجعان و نیز صداقت در گفتار (بدون گرایش به منافع و علایق شخصی و یا جمعی ) را اساس کار و مبنای کار خود قرار می دهیم .

• راز داری و خود داری از افشای اسناد و مدارک محرمانه و اسرار اطلاعات مشتریان را از اهم وظایف خود دانسته و به آن پایبندیم

• به تفاهم و اعتماد بین همکاران و مراجعان معتقدیم و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نمی ورزیم

• رعایت شئون و ارزش های اسلامی ،اخلاقی و عرفی و متنانت را سرلوحه ی فعالیت های سازمانی خود در محیط کار قرار می دهیم

• از انجام هرگونه امور شخصی و غیر اداری در وقت اداری و فعالیت های خارج از چارچوب و موازین شرکت امتناع می ورزیم

• سعی می کنیم با آموزش مداوم نیروهای ستاد و توابع و ایجاد زمینه ی خلاقیت و خود باوری و تبادل اطلاعات بین همکاران ،موجبات افزایش کارایی ،ارتقای بهره وری ، هم افزایی و جلب رضایت ارباب رجوع را فراهم نماییم.

• در ارتقای سطح دانش شغلی ،سازمانی و اجتماعی خود و به اشتراک گذاشتن آن با تمامی ذینفعان و نیز استفاده بهینه از موازین فنی  اهتمام می ورزیم و خواهیم کوشید ، از نظرات و تجربیات خود و دیگران در جهت بهبود انجام وظایف بهره ببریم.

• قانون مداری یک شعار نیست ; ما در عمل به آن پایبندیم و رعایت آن و نیز فرهنگ سازمانی را موجب خشنودی خداوند و رضایت ارباب رجوع می دانیم.

• استفاده صحیح از اختیارات و جایگاه سازمانی را سرلوحه ی کار خود در کلیه ی سطوح سازمان قرار می دهیم.

• برای نیل به آرمان های متعالی شرکت و ارتقای خدمات ،ضمن ارایه ی پیشنهادهای منطقی ، از هرگونه ایده ،نظر و پیشنهاد سازنده و نیز همفکری و مشارکت مردم و بخصوص کارگزاران عرصه ی عمران و شهرسازی استقبال می نماییم

• پژوهش و نو آوری را زمینه ساز تحقق خط مشی شرکت و امری ضروری برای کسب موفقیت می دانیم

• در انجام کار گروهی و اجرای روش های بهبود کیفیت مانند :نظام آراستگی و مدیریت کیفیت جامع همراه با سایر کارکنان پیشقدم بوده و رعایت آنها را در رفتار روزانه ی خود نهادینه می کنیم.

• ما به بهبود مستمر و وجود روش های بهتر و مناسب تر برای ارایه ی خدمات به متعاملان معتقدیم و در این راستا از هیچ فعالیتی دریغ نمی ورزیم

• ما نظم ،انضباط  و وجدان کاری را در محیط کار حاکم نموده و این اوامر را از عوامل اساسی در افزایش بهره وری می دانیم

• خود را فردی متعهد به انجام فرامین الهی بخصوص ادای فرضیه ی  نماز جماعت دانسته ،در این مسیر کوتاهی نخواهیم ورزید

• تلاش می کنیم از اموال و امکانات شرکت در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده به نحو مناسب و مطلوب بهره برداری نماییم و از اسراف بپرهیزیم.

• ما منافع سازمانی را با منافع فردی خود همسو می دانیم

• به کار در شرکت افتخار نموده و آن را وسیله ی تعالی فردی و سازمانی ،خدمت به جامعه و گسترش سازندگی و اشتغالزایی دانسته و از اینرو ،نسبت به منافع شرکت خود را متعهد می دانیم

• کار تلاش و پیگیری ما به عنوان عضوی از شرکت در راستای دستیابی به ایرانی سرافراز است.

             روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید رامشـــــار

Secured By miniOrange